Містифікація «Порфирій горотак» в еміграційному літературному процесі 1940-х років

Дата
2017
Автори
Шкарлута Тетяна Миколаївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертація присвячена дослідженню літературної містифікації «Порфирій Горотак» Леоніда Мосендза і Юрія Клена, осмисленню її значення в літературному еміграційному процесі 1940-х років. У трьох розділах дисертації розглянуто жанрові особливості літературних містифікацій, функціональне призначення Порфирія Горотака в контексті найвідоміших містифікацій в історії української літератури, а також обставини появи, побутування й роль збірки «Дияболічні параболи» в дискусії довкола Мистецького українського руху. Порфирій Горотак – ігрова містифікація, що мала на меті розіграш. Водночас співавтори містифікації Леонід Мосендз і Юрій Клен представили своє бачення хитких сторін тогочасного літературного процесу. При цьому провокативний містифікований образ митця-мандрівника виконував терапевтичну функцію подолання соціально-культурної ізоляції, якої зазнали українські письменники в таборах Ді-Пі. У роботі вперше окреслено значення містифікації «Порфирій Горотак» для розвитку літературного процесу періоду Ді-Пі; простежено творчий почерк кожного зі співавторів у текстах збірки «Дияболічні параболи», досліджено позалітературні впливи на формування життєпису містифікованого образу, запропоновано класифікацію містифікацій в українській літературі за функціями; використано архіви видання «Українські вісті» для визначення обставин функціонування аналізованої містифікації. В дисертації удосконалено визначення поняття літературної містифікації з наголосом на важливості контексту під час дослідження окремих містифікацій; комплексний підхід до аналізу поетики збірки «Дияболічні параболи». Подальшого розвитку набуло вивчення інтертекстуальних мотивів в еміграційній літературі; уточнення обставин дискусії щодо шляхів розвитку літератури періоду Ді-Пі. Ключові слова: містифікація, пародія, еміграція, Ді-Пі, мандрівні мотиви, стилізація.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 035 Філологія
Бібліографічний опис
Шкарлута Т. М. Містифікація «Порфирій горотак» в еміграційному літературному процесі 1940-х років : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 українська література / Шкарлута Тетяна Миколаївна. - Київ, 2017. - 18 с.
Зібрання