Соціальнокомунікаційний підхід в українській науці

Дата
2017
Автори
Корнєєв Віталій Михайлович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Роботу присвячено системному й комплексному вивченню соціальнокомунікаційного підходу як основної методології дослідження соціальних процесів та явищ в межах нової наукової галузі 27.00.00 – «Соціальні комунікації». У дисертації, на основі аналізу наукових праць, в яких вирішуються важливі проблеми соціальнокомунікаційної науки за період 2008 – 2015 рр., визначено сутність та специфіку соціальнокомунікаційного підходу, обґрунтовано методологію та з’ясовано доречність і ефективність використання окремих методів наукового пізнання у межах визначеного підходу. У дослідженні проаналізовано тематичні та змістові особливості дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук, встановлено особливості використання соціальнокомунікаційної методології в різних наукових спеціальностях та тематичних групах наукових праць. Основним результатом роботи є кваліфікація соціальнокомунікаційного підходу як спеціальної методології наукового пошуку в науці про соціальні комунікації, обґрунтування обов’язковості використання цього підходу науковцями, визначення тенденцій та перспектив дослідницької практики в галузі. Ключові слова: соціальні комунікації, соціальнокомунікаційний підхід, методи соціальнокомунікаційних досліджень, соціальнокомунікаційний науковий дискурс.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 053 Психологія
Бібліографічний опис
Корнєєв В. М. Соціальнокомунікаційний підхід в українській науці : автореф. дис. ... докт. наук із соц. ком. : 27.00.01 теорія та історія соціальних комунікацій / Корнєєв Віталій Михайлович. - Київ, 2017. - 32 с.
Зібрання