Вплив релігійних організацій на політичний процес в Україні

Дата
2018
Автори
Гриньків Марія Володимирівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертація присвячена дослідженню впливу релігійних організацій на політичний процес в Україні. У дисертаційній роботі розкриваються чинники впливу релігійних організацій на політичний процес. Досліджується вплив релігійних організацій на політичний процес шляхом аналізу соціально-політичної інтенціональності їх комунікативного середовища, яка проявляється у змісті інституціональних і неінституціональних форм впливу. З’ясовується значення соціального капіталу, який органічно притаманний релігійним організаціям та уможливлює інтеграцію людей та їх об’єднань довкола актуальних у суспільстві проблем, зокрема, політичних. Розглядаються основні форми та характер впливу релігійних організацій на політичний процес в Україні, який поділяється на прямий та опосередкований. У роботі виокремлено основні засоби впливу релігійних організацій на політичний процес. В ході дослідження проаналізовано діяльність релігійних організацій у сучасних умовах політичної кризи, а також можливість їх впливу на прийняття політичних рішень. Проаналізована діяльність релігійних організацій, яка спрямована на вплив на конкретні політичні рішення через листи, звернення, комюніке, заяви, інтерв’ю, коментарі, роботу в робочих групах, комісіях, круглих столах тощо. Ключові слова: політичний процес, вплив, релігійна організація, державно-церковні відносини, комунікація, комунікативне середовище, соціально-політична інтенціональність.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 052 Політологія
Бібліографічний опис
Гриньків М. В. Вплив релігійних організацій на політичний процес в Україні : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 політичні інститути та процеси / Гриньків Марія Володимирівна. - Київ, 2018. - 19 с.
Зібрання