Ідентифікація вірусу репродуктивного та респіраторного синдрому свиней в Україні на основі вивчення його молекулярно-біологічних особливостей

Дата
2017
Автори
Іващенко Ольга Андріївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
В дисертації була вирішена науково-практична проблема – досліджені молекулярно-біологічні особливості циркулюючого в Україні ВРРСС, що дозволить оперативно діагностувати збудник, оцінювати епізоотичну ситуацію для впровадження адекватної схеми вакцинопрофілактики, оцінювати ефективність застосованих профілактичних засобів та заходів біобезпеки для попередження розповсюдження ВРРСС територією України. Основні результати представлені у висновках: 1. Виявлено циркуляцію вірусу репродуктивного та респіраторного синдрому свиней у 60 господарствах 19-ти областей України. Захворюваність поголів’я свиней на ВРРСС в України за період 2005-2014 рр має тенденцію до зростання. Основними причинами цього є збільшення поголів’я тварин, ввезення тварин із закордону. 2. Встановлення різниці чутливості серологічних комерційних тест-систем до українських ізолятів ВРРСС показали неможливість використання тест-систем корейського та іспанського виробництва. Серед досліджених найчутливішою до українських ізолятів ВРРСС показала себе серологічна тест-система 1 (виробництва США). 3. Встановлено, що для першого етапу оцінки епізоотичної ситуації за ВРРСС у господарстві доцільно проводити дослідження сироватки крові від тварин у віці 24 тижнів (кінець продуктивного періоду). 4. Вперше проведено підбір оптимальних вікових груп для побудови інформативного серологічного профілю за ВРРСС – 4, 7, 10, 15, 18 та 24 тижні життя, результати якого використовуються для розробки та контролю ефективності застосування профілактичних заходів. 5. Для швидкої рутинної діагностики ВРРСС до консервативного фрагменту ORF7 геному вірусу підібрано пару праймерів PRRSVp1_Nfor, PRRSVp2_Nrev. Оптимізовано умови проведення ЗТ-ПЛР: найбільша специфічність реакції спостерігається за температури гібридизації 58°С та концентрації 2,5 мМ магнію сульфату в межах 0,75 мкл. 6. Для проведення філогенетичного аналізу ВРРСС до варіабельного фрагменту ORF5 геному вірусу підібрані дві пари праймерів. Оптимізовано умови проведення ЗТ-ПЛР для ідентифікації та подальшого секвенування генетичного матеріалу ВРРСС у зразках. Найбільша специфічність реакції спостерігається за температури гібридизації 52°С та концентрації 2,5 мМ магнію сульфату в межах 0,75 мкл. 7. Показана різниця у патогенезі на рівні тканини українських штамів ВРРСС, у порівнянні з американськими та західноєвропейськими. Виявлені характерні зміни в тканинах органів тварин уражених ВРРСС на різних стадіях захворювання, що робить можливим використання гістологічного методу для диференційної діагностики ВРРСС у складних клінічних випадках ко-інфекції. Ключові слова: вірус репродуктивного та респіраторного синдрому свиней (ВРРСС, вірус РРСС), діагностика ВРРСС, поширеність ВРРСС в Україні.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
09 Біологія , 091 Біологія та біохімія
Бібліографічний опис
Іващенко О. А. Ідентифікація вірусу репродуктивного та респіраторного синдрому свиней в Україні на основі вивчення його молекулярно-біологічних особливостей : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.06 вірусологія / Іващенко Ольга Андріївна. - Київ, 2017. - 149 с.
Зібрання