Ідентифікація вірусу репродуктивного та респіраторного синдрому свиней в Україні на основі вивчення його молекулярно-біологічних особливостей

Дата
2017
Автори
Іващенко Ольга Андріївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У роботі представлено аналіз динаміки поширення вірусу репродуктивного та респіраторного синдрому свиней в Україні у період з 2005 по 2014 рік. Визначена тенденція його розвитку. Була проведена розробка та апробація праймерів до консервативної ділянки геному ВРРСС для швидкої рутинної діагностики ВРРСС. Для проведення філогенетичного аналізу ВРРСС до варіабельного фрагменту ORF5 геному вірусу підібрані дві пари праймерів. Оптимізовано умови проведення ЗТ-ПЛР для ідентифікації та подальшого секвенування генетичного матеріалу ВРРСС у зразках. Проведено виділення в Україні місцевих ізолятів вірусу ВРРСС, зроблений їх філогенетичний аналіз. Філогенетичний аналіз українських ізолятів ВРРСС доводить гетерогенність їх популяцій, що свідчить про їх різне походження. Досліджені ізоляти мають спільне походження зі штамами з Росії, Білорусії, Іспанії та Італії. Показана різниця у патогенезі на рівні тканин ВРРСС українських штамів, у порівнянні з американськими та західноєвропейськими, а саме відсутність певних патоморфологічнихих змін, що вважаються, за раніше опублікованими даними, класичними для РРСС, як, наприклад, інфільтрація м’яза серця макрофагами і лімфоцитами та утворення синцитій подібних клітин у паренхімі легень. Ключові слова: вірус репродуктивного та респіраторного синдрому свиней (ВРРСС, вірус РРСС), діагностика ВРРСС, поширеність ВРРСС в Україні.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
09 Біологія , 091 Біологія та біохімія
Бібліографічний опис
Іващенко О. А. Ідентифікація вірусу репродуктивного та респіраторного синдрому свиней в Україні на основі вивчення його молекулярно-біологічних особливостей : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.06 вірусологія / Іващенко Ольга Андріївна. - Київ, 2017. - 23 с.
Зібрання