Проблеми правового регулювання організаційно-управлінських відносин в трудовому праві

Дата
2016
Автори
Волинець Владислав Володимирович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дисертації представлено комплексне дослідження особливостей правового регулювання організаційно-управлінських відносин у трудовому праві та можливостей їх удосконалення у процесі реформування вітчизняного трудового законодавства. У роботі встановлюється методологія дослідження з акцентом на розгляд організаційно-управлінських відносин, передусім як об’єкта регулювання нормами трудового права. Визначається сутність, поняття та особливості організаційно-управлінських відносин у трудовому праві. Детально аналізуються теоретичні й практичні аспекти реалізації організаційно-управлінських відносин у трудовому праві в Україні, країнах СНД, Європи, США, Канади та Латинської Америки, міжнародні стандарти в даній сфері правовідносин. Характеризується сучасний стан правового регулювання відносин з організації та управління працею в Україні, визначаються наявні проблеми та потенційні можливості для їх вирішення. Досліджуються види суб’єктів організаційно-управлінських правовідносин у трудовому праві і відповідно особливості їх правового статусу. Надаються пропозиції та рекомендації з удосконалення організаційно-управлінських відносин при укладанні колективних договорів і угод, при вирішенні індивідуальних і колективних трудових спорів, соціально-партнерських відносин в Україні. Ключові слова: трудове право, організаційно-управлінські відносини, індивідуальні відносини, колективні відносини, трудовий спір, колективна угода, колективний договір, соціальне партнерство, роботодавець, трудовий колектив.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
08 Право , 081 Право
Бібліографічний опис
Волинець В. В. Проблеми правового регулювання організаційно-управлінських відносин в трудовому праві : автореф. дис. ... док. юрид. наук : 12.00.05 трудове право; право соціального забезпечення / Волинець Владислав Володимирович. - Київ, 2016. - 42 с.
Зібрання