Мобілізація людських та матеріальних ресурсів Бессарабської губернії під час першої світової війни (1914 – 1917 рр.)

Дата
2016
Автори
Татаринов Іван Євгенович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертація присвячена малодослідженому аспекту історії Бессарабії, а саме: внеску в забезпечення фронту людськими та матеріальними ресурсами в роки Першої світової війни. В роботі проаналізовано ступінь розробки теми в українській та зарубіжній історіографії. На основі широкого кола джерел здійснено аналіз призовних кампанії на території Бессарабської губернії, а також заходів, націлених на боротьбу з дезертирством, висвітлено участь вихідців з регіону в бойових діях. Докладно визначено повинності військового значення, які відбувало цивільне населення Бессарабії під час Першої світової війни. Охарактеризовано використання цивільних мешканців на позиційних та оборонних роботах. В дисертаційній роботі досліджено внесок Бессарабської губернії в продовольче постачання армії. Проаналізовано зміни в сільському господарстві регіону, котрі відбулись в умовах війни. Визначено роль губернії в забезпеченні фронту одягом, взуттям та предметами спорядження, прослідковано розвиток промисловості, транспорту та торгівлі регіону в 1914-1917 рр. Ключові слова: Бессарабія, мобілізація, дезертирство, позиційні роботи, сільське господарство, тверді ціни, промисловість, торгівля, транспорт.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 032 Історія та археологія
Бібліографічний опис
Татаринов І. Є. Мобілізація людських та матеріальних ресурсів Бессарабської губернії під час першої світової війни (1914 – 1917 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 всесвітня історія / Татаринов Іван Євгенович. - Київ, 2016. - 20 с.
Зібрання