Повсякденне життя міст Англії ХІ-ХІІІ ст.

Дата
2016
Автори
Охріменко Олександр Святославович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертація присвячена комплексному дослідженню повсякденного життя міст Англії ХІ-ХІІІ ст. На основі писемних, зображальних та археологічних джерел відтворено матеріальний побут (житло, харчування та одяг), розкрито часово-просторові уявлення середньовічного англійського бюргерства, досліджено зміну ставлення до праці та відпочинку в урбанізованому англійському просторі ХІ-ХІІІ ст., показано специфіку міст Англії доби високого середньовіччя як центрів комунікації та проаналізовані характерні риси публічного (міські корпорації, система самоврядування) та приватного (шлюб, сім’я, індивідуальність) життя. У дисертаційному дослідженні проаналізовано повсякденне життя міст Англії ХІ-ХІІІ ст. в усіх його проявах – матеріальному, соціальному та ментальному. Проведено максимально повну з фактологічної точки зору реконструкцію проявів людської індивідуальності в матеріальному житті англійського бюргерства ХІ-ХІІІ ст. Ключові слова: повсякденне життя, історія повсякденності, Англія, розвинуте середньовіччя, матеріальний побут, хронотоп, публічне життя, приватне життя, середньовічне місто, урбаністика.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 032 Історія та археологія
Бібліографічний опис
Охріменко О. С. Повсякденне життя міст Англії ХІ-ХІІІ ст. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 всесвітня історія / Охріменко Олександр Святославович. - Київ, 2016. - 18 с.
Зібрання