Поезія магрибу ХХ ст.: національна ідентичність, художня специфіка

Дата
2016
Автори
Рибалкін Сергій Валерійович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертація присвячена дослідженню арабомовної поезії Алжиру, Тунісу та Марокко, осмисленню її значення в контексті світового літературного процесу. У роботі особливу увагу приділено проблематиці національної ідентичності в поетичних творах північно-африканських письменників. Колоніальна політика Франції в ХХ ст., з одного боку, спричинила зростання популярності мусульманських просвітників, які сприяли розвитку поезії арабською мовою, з другого – створила можливість для збагачення магрибської літератури шляхом інтерпретації європейського художнього досвіду. Одним із засадничих елементів національної ідентичності для поетів Магрибу є сприйняття світу крізь імагологічну призму «свій» – «чужий». Дослідження включає аналіз художньої специфіки поезії Магрибу. На основі вивчення і перекладу автентичних текстів визначені ключові теми, мотиви, образи, характерні для арабомовної поезії досліджуваних країн. Ключові слова: поезія Магрибу, касида, вільний вірш, садж, література спротиву, концепт «свій» – «чужий», літературна традиція, національна ідентичність, панегірик, хіп-хоп.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 035 Філологія
Бібліографічний опис
Рибалкін С. В. Поезія магрибу ХХ ст.: національна ідентичність, художня специфіка : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 література зарубіжних країн / Рибалкін Сергій Валерійович. - Київ, 2016. - 21 с.
Зібрання