Зв’язок між симптомами посттравматичного стресового розладу і постконтузійного синдрому та копінг-стратегіями комбатантів

Дата
2023
Автори
Деревʼянчук Ольга Сергіївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У роботі наведено основні підходи до визначення копінг-поведінки, виділено основні її характеристики та окреслено найбільш відомі класифікації копінг-стратегій. Проведено теоретичний аналіз особливостей долаючої поведінки як особистості в цілому, так і представників окремої соціальної групи – комбатантів. Виявлено, що теоретичне підґрунтя даної теми є недостатньо розвиненим як в українській, так і у зарубіжній психологічній науці, попри зростаючу актуальність проблеми. Наукова новизна одержаних результатів полягає у: - Розширенні теоретичних знань української психологічної науки про взаємозв’язок між застосовуваними копінг-стратегіями та особливостями бойового досвіду у специфічної категорії населення – комбатантів; - Розширенні теоретичних уявлень про можливі зв’язки між тенденцією до обрання певних копінг-стратегій і статусом комбатанта-добровольця або мобілізованого комбатанта; - Доповненні існуючих наукових уявлень про вплив вираженості симптомів ПТСР і постконтузійного синдрому у комбатантів на адаптивність застосовуваних ними копінг-стратегій.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 053 Психологія
Бібліографічний опис
Деревʼянчук О. С. Зв’язок між симптомами посттравматичного стресового розладу і постконтузійного синдрому та копінг-стратегіями комбатантів : кваліфікаційна робота : 053 Психологія / Деревʼянчук Ольга Сергіївна. - Київ, 2023. - 92 с.