Зв’язок психологічного благополуччя з самоактуалізацією особистості

Дата
2023
Автори
Грищенко Єлизавета Олегівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
В ході емпіричного дослідження та аналізу його результатів було виявлено, що: існує сильний позитивний зв'язок між загальними показниками самоактуалізації та психологічним благополуччям. Ці результати підтверджують наше теоретичне припущення про внутрішню взаємообумовленість цих явищ. Загальний показник і параметри СА сильно пов’язані із загальними життєвими орієнтаціями, орієнтаціями, пов’язаними з життєвими цілями, процесом і ефективністю, локусом самоконтролю та фокусом контролю над життям. Відсутній зв'язок блоку когнітивного ставлення в структурі СА з усіма показниками смисложиттєвих орієнтацій. У ході виконання роботи було складено корекційну програму підвищення рівня самоактуалізації особистості, що забезпечує формування, розвиток і вдосконалення таких якостей: здатності особистості до регуляції власної діяльності на різних рівнях, здатності до реалізації своїх потенційних можливостей, здатності самостійно обирати певні способи діяльності зустрічатися, здатність керувати своїм життям і саморозвитком, здатність розпізнавати свій потенціал цілеспрямованого впливу на себе та інших, здатність будувати позитивні та конструктивні стосунки з іншими людьми, зберігаючи особистісну та соціальну автономію. Ключові слова : саморозвиток, самоактуалізація, психологічне благополуччя, життєві орієнтації, самоактуалізація особистості.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 053 Психологія
Бібліографічний опис
Грищенко Є. О. Зв’язок психологічного благополуччя з самоактуалізацією особистості : кваліфікаційна робота : 053 Психологія / Грищенко Єлизавета Олегівна. - Київ, 2023. - 90 с.