Ефективність роботи та відданість організації як предиктори задоволеності працівників власною роботою

Дата
2023
Автори
Савич Марта Романівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Наукова новизна дослідження полягає у тому, що вперше: •Визначено, що робота у сфері ІТ виступає позитивним, а контрпродуктивна робоча поведінка – негативним предиктором задоволеності роботою працівника; •встановлено, що задоволеність роботою працівника виступає медіатором зв'язку відданості організації із ефективністю при виконанні робочих завдань; •виявлено, що внутрішня задоволеність працівника власною роботою виступає медіатором зв'язку відданості організації із контекстуальною ефективністю при виконанні робочих завдань. уточнено: •специфіку гендерних та вікових відмінностей задоволеності працівників власною роботою та відданості організації: попри наявність таких відмінностей у дослідженнях у інших країнах, на українській вибірці гендерних та вікових відмінностей не було виявлено; •специфіку відмінностей у задоволеності роботою та ефективності у працівників державних та приватних організацій: попри відсутність таких відмінностей у дослідженнях у інших країнах, на українській вибірці було виявлено, що працівники приватних організацій є більш задоволені та ефективні у роботі.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 053 Психологія
Бібліографічний опис
Савич М. Р. Ефективність роботи та відданість організації як предиктори задоволеності працівників власною роботою : дипломна робота ... магістр : 053 Психологія / Савич Марта Романівна. - Київ, 2023. - 113 с.