Стрестолерантність до посухи рослин роду Triticum L. за параметрами біохімічного фенотипування

Дата
2019
Автори
Коваленко Марія Сергіївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертаційна робота присвячена вивченню стрестолерантності до посухи пшениці м’якої (Triticum aestivum L.) та пшениці двозернянки (T. dicoccum Schrank ex Schübl.) за параметрами біохімічного фенотипування. Здійснено скринінг сортів пшениці м’якої та двозернянки на стрестолерантність до посухи в умовах модельної системи осмотичного стресу. Виявлено, що відібрані за результатами скринінгу генотипи пшениці, проявляють різну реакцію на вплив стресового чинника за характеристиками окисного гомеостазу, специфікою накопичення дегідринів, активністю хітиназ та β-1,3-глюканаз. Зокрема, у пшениці м’якої сорту Трипільська розвивалися окиснювальні процеси, пригнічення активності антиоксидантних ензимів, зниження вмісту дегідринів з молекулярною масою 57 та 30 кДа за умов поліетиленгліколь-індукованого осмотичного стресу, що свідчить про чутливість цього сорту до посухи. Пшениця м’яка сорту Фаворитка виявила вищу толерантність до короткотривалого осмотичного стресу, вірогідно, завдяки накопиченню осмотично активних сполук, зокрема, проліну та дегідринів з молекулярною масою 57 кДа. Разом з тим, у сорту Фаворитка спостерігали пригнічення активності каталази за умов пролонгованого осмотичного стресу, що може опосередковувати розвиток окиснювальних процесів внаслідок накопичення надлишку пероксиду водню.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
09 Біологія , 091 Біологія та біохімія
Бібліографічний опис
Коваленко М. С. Стрестолерантність до посухи рослин роду Triticum L. за параметрами біохімічного фенотипування : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.12 - фізіологія рослин / Коваленко Марія Сергіївна. - Київ, 2019. - 164 с.
Зібрання