Психологічна адаптація до хвороби в клініці ендогенних психічних розладів

Дата
2023
Автори
Лазебник Жанна Владиславівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У ході дослідження проаналізовано теоретичні концепції, в яких виявлено особливості психологічної адаптації пацієнтів до захворювання загалом та безпосередньо хворих на ендогенні психічні розлади. Психологічна адаптація – це активна функція особистості, яка відповідає за забезпечення відповідності актуальних потреб особистості вимогам середовища та динамічним змінам умов життя. У результаті досліджень встановлено, що особливості психологічної адаптації пацієнтів з ендогенними психічними розладами можуть стати науковою основою для розробки заходів психологічної корекції та психотерапії таких пацієнтів. Його також можна використовувати для оцінки ефективності програми реабілітації, що полягає в допомозі та покращенні якості життя пацієнта. Результати проведеного дослідження також можуть бути покладені в основу розробки програми психологічного супроводу зазначених категорій пацієнтів з метою покращення соціальної та професійної адаптації.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 053 Психологія
Бібліографічний опис
Лазебник Ж. В. Психологічна адаптація до хвороби в клініці ендогенних психічних розладів : кваліфікаційна робота : 053 Психологія / Лазебник Жанна Владиславівна. - Київ, 2023. - 77 с.