Стан системи гемостазу при запальних та онкологічних процесах ЛОР-органів

Дата
2019
Автори
Клись Юлія Григорівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Під час виконання дисертаційної роботи вперше було проведено комплексне дослідження компонентів системи гемостазу у хворих із хронічним тонзилітом, доброякісними, передраковими та злоякісними новоутвореннями ЛОР-органів. Виявлено істотні зміни окремих показників фібринолітичної, зсідаючої ланок системи гемостазу та компонентів інгібіторного потенціалу плазми. Створено індекс прогнозу післяопераційного рецидиву чи розвитку метастазів у хворих на рак ЛОР-органів ІІІ-ої стадії на основі комплексного урахування доопераційних показників фібриногену, α2-макроглобуліну та амідолітичної тромбін-подібної активності. Вперше в кровообізі хворих із новоутвореннями ЛОР-органів методом ензим-форезу доведено утворення фрагментів плазміногену, що містять протеолітичний SP-домен. Традиційні дослідження протеолітичних похідних плазміногену спрямовані на вивчення неферментативних фрагментів важкого ланцюга (ангіостатинів), залишаючи поза увагою існування в кровообізі легкого домена плазміногену, що містить активний центр. Виявлені похідні плазміногену можуть відігравати істотну роль в порушенні протеїназно-інгібіторного балансу крові. Вперше доведено участь α2-макроглобуліну в процесі активації плазміногену стрептокіназою в плазмі крові. Показано утворення потрійного комплексу плазміноген-стрептокіназа-α2-макроглобулін, що виявляє амідолітичну плазмін-подібну та активаційну дію по відношенню до плазміногену.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
09 Біологія , 091 Біологія та біохімія
Бібліографічний опис
Клись Ю. Г. Стан системи гемостазу при запальних та онкологічних процесах ЛОР-органів : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 біохімія / Клись Юлія Григорівна. - Київ, 2019. - 20 с.
Зібрання