Мотиваційно-когнітивні кореляти психологічної суверенності особистості програміста

Дата
2017
Автори
Божко Юлія Петрівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дисертації наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення наукової проблеми визначення мотиваційно-когнітивних корелятів психологічної суверенності особистості програміста, що дає змогу дійти таких висновків: 1. На підставі теоретичного аналізу проблеми суверенності як системного психологічного явища розроблено модель корелятів психологічної суверенності особистості програміста. Зазначена модель базується на діяльнісній парадигмі та комплексному, номотетичному підходах в дослідженні особистості. Суверенність може функціонувати в об’єктивних і суб’єктивних ознаках як соціальної, так і професійної продуктивності та пов’язана з індивідуально-особистісними особливостями різних рівнів індивідуальності. Психологічна суверенність розглядається і як чинник професійної самореалізованості, і як результат впливу мотиваційних та когнітивних характеристик особистості програміста в навчальній і трудовій діяльності. Як чинник професійної самореалізованості особистості психологічна суверенність виявляється не лише в об’єктивному і суб’єктивному оцінюванні продуктивності в провідній діяльності, а й у ціні її виконання, оскільки за наявності високих показників продуктивності в умовах хронічних несприятливих функціональних станів діяльність не може бути оцінена як успішна. Врахування особливостей мотиваційних і когнітивних корелятів уможливлює розгляд психологічної суверенності як передумови психологічної типологізації особистості програміста. 2. Виявлено відмінності суверенності психологічного простору особистості залежно від провідної діяльності, вікових і кваліфікаційних особливостей програміста. Встановлено, що в осіб одновікової групи (19–22 роки), залучених до навчальної діяльності, знижений (депривований) рівень суверенності особистості та окремих вимірів, порівняно з особами, залученими до трудової діяльності, для яких характерний помірний рівень суверенності психологічного простору. У групах осіб 19–22 та 23–36 років, залучених до трудової діяльності, встановлено відмінності у вираженості рівня суверенності фізичного тіла та рівнях суверенності цінностей, зокрема для групи віком 23–36 років властивий знижений рівень. Ключові слова: психологічна суверенність, мотивація, рефлексія мислення, ціна діяльності, типи програмістів.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 053 Психологія
Бібліографічний опис
Божко Ю. П. Мотиваційно-когнітивні кореляти психологічної суверенності особистості програміста : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 загальна психологія, історія психології / Божко Юлія Петрівна. - Київ, 2017. - 252 с.
Зібрання