Мотиваційно-когнітивні кореляти психологічної суверенності особистості програміста

Дата
2017
Автори
Божко Юлія Петрівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертація присвячена дослідженню проблеми психологічної суверенності особистості програміста, а саме її мотиваційним та когнітивним корелятам. Представлено підходи зарубіжних і вітчизняних вчених до трактування сутності психологічної суверенності особистості. Розкрито її зміст, структуру та основні кореляти. Встановлено, що особи з оптимальним рівнем психологічної суверенності мають вищі показники продуктивності (академічної успішності, кваліфікаційного рівня, зовнішньої оцінки та самооцінки професійної успішності) та мотиваційно – когнітивних властивостей особистості. Визначено, що оптимальний рівень розвитку психологічної суверенності є важливою умовою підтримання функціонального стану особистості. Поглиблено уявлення про чинники, що визначають продуктивність і успішність особистості програміста. Доведено, що провідна діяльність є чинником який видозмінює структурно-рівневі характеристики суверенності психологічного простору. Розроблено типологію програміста залежно від психологічної суверенності особистості, з визначенням показників продуктивності, мотиваційно-когнітивних властивостей і ціни діяльності для кожного з п'яти типів. Ключові слова: психологічна суверенність, мотивація, рефлексія мислення, ціна діяльності, типи програмістів.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 053 Психологія
Бібліографічний опис
Божко Ю. П. Мотиваційно-когнітивні кореляти психологічної суверенності особистості програміста : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 загальна психологія, історія психології / Божко Юлія Петрівна. - Київ, 2017. - 21 с.
Зібрання