Оцінка регресійних моделей при порівнянні чинників волонтерської діяльності у різних вибірках

Дата
2023
Автори
Баськов Владислав Сергійович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Метою даної роботи є порівняння чинників волонтерської діяльності серед різних країн Європи, з використанням регресійних моделей із бінарною залежною змінною. У роботі розглянуто основні теоретичні підходи до волонтерства у контексті участі у суспільстві, розглянуто методологічні особливості використання регресійних моделей та інтерпретації різниці у ефектах між вибірками та проведено порівняльний аналіз залученості до волонтерської діяльності на актуальних даних та продемонстровано специфіку порівняння коефіцієнтів регресійних моделей та лінійних ймовірнісних моделей. Ключові слова : волонтерство, порівняльне дослідження, регресійні моделі, волонтерська діяльність.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 054 Соціологія
Бібліографічний опис
Баськов В. С. Оцінка регресійних моделей при порівнянні чинників волонтерської діяльності у різних вибірках : : кваліфікаційна робота : 054 Соціологія / Баськов Владислав Сергійович. - Київ, 2023. - 66 с.