Сучасні чинники секуляризації: релігієзнавчий аналіз

Дата
2016
Автори
Яроцька Ольга Володимирівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У висновках викладені теоретичні підсумки дисертації, які в узагальненому вигляді відображають мету, завдання і наукову новизну дисертації: 1. Аналіз методологічних засад дослідження теорій і чинників секуляризації в зарубіжній соціології релігії і українському релігієзнавстві дозволив верифікувати визначення «секуляризація» у нашому дослідженні як один із визначальних векторів загальносвітового розвитку, як форму емансипації релігійних вірувань і чинник всеохопної модернізації релігії. Дослідженням тематики дисертації виявлено, що дієвим чинником секуляризації є передовсім контекстуалізація релігійних вчень і доктрин, тобто їх модернізація і трансформація релігійно-церковного комплексу шляхом його повернення обличчям до проблем сучасного світу і сучасної людини в цьому світі. Це сприяло вихолощенню сакрального, потойбічного і актуалізації антропоцентричного, поцейбічного як в релігійно-церковній діяльності, так і в буттєвій практиці релігійних громад, буденній релігійній свідомості віруючих як найбільш поширених чинників секуляризації. 2. Дослідження дискурсу Реформації як стартового чинника епохи секулярного «розчаклування світу» (за М.Вебером) дало можливість виявити докорінну контекстуалізацію релігійно-церковного компендіуму католицизму. Відбулося подолання домінуючого середньовічного стереотипу, згідно з яким церква вважалася своєрідною сотеріологічною корпорацією, завдяки якій можна досягти спасіння і небесного раю. Протестантська сотеріологічна парадигма мала чітке секулярне спрямування: ознакою обраності до спасіння стала успішна підприємницька діяльність, висока продуктивність праці і якість послуг, чесне і порядне підприємництво – в цілому успіх в бізнесовій, банківській, торгівельній діяльності. Утвердження світської діяльності як богоугодної, «світського покликання», «мирського аскетизму», «щоденної заощадливості» як засобів накопичення багатства, по суті, сприяли секулярному оформленню протестантського символу віри як ідеології нової суспільної капіталістичної формації в релігійному вираженні. Ключові слова: секуляризація, трансцендентність, іманентність, антропоцентризм, плюралізм, протестантські теології, Католицька церква, Православна церква.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 031 Релігієзнавство
Бібліографічний опис
Яроцька О. В. Сучасні чинники секуляризації : релігієзнавчий аналіз : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 релігієзнавство / Яроцька Ольга Володимирівна. - Київ, 2016. - 222 с.
Зібрання