Моделювання ситуації перекладацької дії на матеріалі художніх творів для різновікової аудиторії

Дата
2016
Автори
Гриценко Марія Валеріївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисиртація присвячене вивченню специфіки художньої літератури для різновікової аудиторії як окремого об’єкта перекладознавства. У дисертації наведене вирішення наукової проблеми, що полягає у встановленні засад моделювання ситуації перекладацької дії, яке ґрунтується на функціональному підході до перекладу, з наголосом на ситуативності факторів моделювання й запланованого цільового читача. До основних факторів впливу належать: амбівалентність оригінальної цільової аудиторії та кросовер-потенціал художнього твору і, внаслідок цього, відсутність заздалегідь визначеного цільового читача твору для різновікової аудиторії в перекладі, що підтверджує необхідність його (пере)спрямування. Розглянуто вплив культурної політики дитинства на перекладацькі стратегії та роль адаптації як явища і способу реконструкції першотвору в перекладі.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 035 Філологія
Бібліографічний опис
Гриценко М. В. Моделювання ситуації перекладацької дії на матеріалі художніх творів для різновікової аудиторії : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 - перекладознавство / Гриценко Марія Валеріївна. - Київ, 2016. - 301 с.
Зібрання