Етнічна соціалізація молоді України під час російсько-української війни: медійний аспект

Дата
2023
Автори
Королюк Катерина Анатоліївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Об’єкт дослідження: молодь України. Предмет дослідження: етнічна соціалізація. Мета роботи: дослідити процес етнічної соціалізації української молоді крізь призму медіа. Методи дослідження: аналіз, узагальнення, аналіз документів, компаративний аналіз, індукція, елементи контент-аналізу, опитування, математичні методи. Для досягнення поставленої мети в роботі вирішуються наступні завдання: 1) аналіз теоретичних засад дослідження етнічної соціалізації; 2) опис інтегративного підходу до етнічної соціалізації; 3) аналіз досвіду емпіричного вивчення етнічної соціалізації; 4) дослідження процесу етнічної соціалізації крізь призму медіа України; 5) з’ясування впливу війни на етнічну соціалізацію ВПО. Ключові слова: етнічна соціалізація, етнічна ідентичність, медіа.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 054 Соціологія
Бібліографічний опис
Королюк К. А. Етнічна соціалізація молоді України під час російсько-української війни: медійний аспект : кваліфікаційна робота : 054 Соціологія / Королюк Катерина Анатоліївна. - Київ, 2023. - 89 с.