Структурні особливості сиблінгового симптомокомплексу як чинника невротичних станів особистості

Дата
2016
Автори
Корнієнко Ольга Юріївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дисертації представлено результати дослідження сиблінгового симптомокомплексу як чинника невротичних станів особистості. Здійснено теоретичний аналіз проблеми взаємозв’язку сиблінгових позицій з невротичними станами особистості. Концептуалізовано поняття «сиблінговий симптомокомплекс». На підготовчому етапі дослідження проведено пілотажне дослідження впливу сиблінгових позицій на рівень невротизації особистості. Адаптовано зарубіжну методику з визначення особливостей братсько-сестринських стосунків. Розроблено операціональну схему сиблінгового симптомокомплексу як чинника невротичних станів особистості. Встановлено комплекс психологічних властивостей, на які впливають системні властивості сиблінгового симптомокомплексу. Виявлено вплив структурних особливостей сиблінгового симптомокомплексу на міру вираженості невротичних станів особистості та рівень її невротизації. Виокремлено неврозогенні та компенсаторні властивості сиблінгового симптомокомплексу залежно від структури його системних властивостей. Ці властивості статистично об’єднані у шість факторів: «Функціональність сиблінгових стосунків», «Експансивність у міжособистісних відносинах», «Конформність», «Особистісна саморегуляція», «Зосередженість на собі», «Емоційна стабільність». Розроблено та апробовано тренінгову програму психологічної профілактики неврозогенних та розвитку компенсаторних властивостей сиблінгового симптомокомплексу. Ключові слова: сиблінговий симптомокомплекс, сиблінгові позиції, невротичні стани, психічні стани, рівень невротизації, неврозогенні властивості, компенсаторні властивості особистості, сиблінгові стосунки, психологічний тренінг.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 053 Психологія
Бібліографічний опис
Корнієнко О. Ю. Структурні особливості сиблінгового симптомокомплексу як чинника невротичних станів особистості : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 загальна психологія, історія психології / Корнієнко Ольга Юріївна . - Київ, 2016 - 21 с.
Зібрання