Символіка чисел в духовній культурі православного соціуму українських земель у XIV- початку XVIII століть

Дата
2016
Автори
Юрченко Оксана Олександрівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертація є самостійним науковим дослідженням, присвяченим вивченню концепту числового символізму як складової світосприйняття людності українських земель в XІV – початку XVIII століть. Актуальність теми обумовлена необхідністю комплексного підходу до реконструкції історичного минулого, важливим елементом якого є система цінностей та народна культура. Автор розкриває та систематизує наявні зрізи семантичної природи чисел на прикладі пам’яток білорусько-литовського, українського, козацького літописання, українських історичних дум та пропонує нову систему вивчення особливостей числового символізму. Поглибивши уявлення про досліджуване явище, розкривши його нові грані, автором було виділено основні контексти побутування зазначених чисел та природу їх ідейно-образного та художнього навантаження.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 032 Історія та археологія
Бібліографічний опис
Юрченко О.О. Символіка чисел в духовній культурі православного соціуму українських земель в XIV- початку XVIII століть : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01. – Історія України / Юрченко Оксана Олександрівна. - Київ, 2016. - 19 с.
Зібрання