Семіосфера трапези в українському фольклорі

Дата
2017
Автори
Коржик Анна Олександрівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертацію присвячено семіосфері трапези як засобу збереження та трансляції фольклорних знань. Вперше в українській фольклористиці виокремлено комунікативні функції дискурсу трапези: постулювання цивілізованої моделі поведінки, маркування соціальної ситуації, формування та підтримання єдності та ідентичності, конструювання та відображення соціальної ієрархії, функції дару, магічного засобу. Досліджено головні мотифеми трапези у казках: поглинання матір’ю-людожеркою, харчової залежності, харчової регресії, життєдайної трапези, чарівного зачаття, молочного побратимства, лімінальної трапези. Здійснено спробу пояснити витоки засадничих категорій семіосфери трапези. Доведено, що сутнісно цілісне смислове поле трапези осмислюється у двох векторах – з позитивною та з негативною конотацією. Ключові слова: трапеза, фольклор, казка, міфологема, мотив, комунікація, семіосфера, інтерсеміотичний текст.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 034 Культурологія
Бібліографічний опис
Коржик А. О. Семіосфера трапези в українському фольклорі : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.07 фольклористика / Коржик Анна Олександрівна. - Київ, 2017. - 22 с.
Зібрання