Вплив вимушеної міграції на динаміку подружніх відносин українських мігрантів в умовах повномасштабної війни

Дата
2023
Автори
Медведєва Аліна Юріївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Вимушена міграція – проблема, яка ставить численні виклики перед подружнім відносинами, серед яких – розрив сімейних зв'язків, зміна ролей та обов'язків у сім'ї, економічний тиск, зміна соціального статусу тощо. У даній кваліфікаційній роботі розглянуто поняття динаміки подружніх відносин та зміни в них викликані вимушеною міграцією. Відповідно до поставлених завдань для першого розділу було проаналізовано різні соціологічні підходи до вивчення сім’ї, такі як теорія соціального обміну, символічний інтеракціонізм, конфліктологічний та системний підходи. Обрані теоретичні рамки дозволили розглянути сім’ю на індивідуальному рівні, у контексті міжособистісної взаємодії та як соціальний інститут. Базуючись на теоретичному аналізі, було запропоновано визначення сім'ї, що враховує шлюбні та кровні зв'язки, спільну господарсько-економічну діяльність та реалізацію функцій, які забезпечують стійкість та консолідацію сімейного життя. Також було розглянуто сімейну динаміку через призму теорії життєвого циклу сім'ї. Особлива увага була приділена сімейній стійкості, яка визначається такими факторами, як якість комунікації, спільні цінності та цілі, розподіл обов'язків та ролей, емоційна зв'язаність, самоідентифікація та здатність до розв'язання конфліктів. Було встановлено, що сімейна стійкість є складною та багатовимірною, залежною від взаємодії різних контекстів.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 054 Соціологія
Бібліографічний опис
Медведєва А. Ю. Вплив вимушеної міграції на динаміку подружніх відносин українських мігрантів в умовах повномасштабної війни : кваліфікаційна робота : 054 Соціологія / Медведєва Аліна Юріївна. - Київ, 2023. - 57 с.