Субкультура як спосіб самоідентифікації молоді

Дата
2022
Автори
Тарандюк Наталія Василівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
В рамках кваліфікаційної роботи було розглянуто молодіжні субкультури в сучасному українському суспільстві та фактори їх виникнення. Було проаналізовано різні соціологічні підходи до вивчення молоді, такі як: конфліктологічний, стратифікаційний, соціально-психологічний та психофізичний підходи. На основі теоретичного аналізу – було прийняте рішення взяти наступне визначення молоді в рамках цієї кваліфікаційної роботи: соціально-демографічна група людей у віці 16-35 років, зі специфічними соціальними і психологічними ознаками, які перебувають у процесі становлення, формування. Було досліджено різні підходи до визначення вікової межі молодості. Було визначено наступні функції молоді в структурі суспільства: соціалізаційна, відтворююча, трансляційна, інноваційна і також на прикладах проілюстровано, як саме ці функції відтворюються молоддю в суспільстві. Було визначено, особливості процесу соціалізації представників молодіжних субкультур в умовах сучасного розвитку українського суспільства. Були виявлені агенти соціалізації, такі як викладачі, лікарі та вчителі, які зазнали найбільших змін і, відповідно, мали найбільший вплив на процеси соціалізації молоді. Крім того, було визначено три механізми соціалізації молоді, до яких віднесено інституціональну, стилізовану та професіоналізовану інституціоналізацію і було проілюстровано, що ці механізми піддались значним змінам в умовах трансформації сучасного українського суспільства. Було розглянуто соціально-історичні передумови виникнення молодіжних субкультур. Ключові слова : соціалізація молоді, молодіжні субкультури, сучасне українське суспільство.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 054 Соціологія
Бібліографічний опис
Тарандюк Н. В. Субкультура як спосіб самоідентифікації молоді : кваліфікаційна робота бакалавра : 054 Соціологія / Тарандюк Наталія Василівна.- Київ, 2022. - 57 с.