Український ретродетектив початку ххі століття: генеза і жанрові особливості

Дата
2017
Автори
Бригадир Ярослава Олександрівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У роботі вперше наведено теоретичне обґрунтування ретродетективу в українській літературі початку ХХІ століття, простежено генезу та основні відмінності між жанрами історичного детективу і ретродетективу. Запропоновано визначення поняття ретродетектив та окреслено його основні риси, доведено, що ретродетектив є жанровим інваріантом, а не стильовим різновидом детективу. Досліджено особливості формування концепції національної історії в українському ретродетективі. Розглянуто специфіку жанрових дифузій ретродетективу в контексті деканонізації та синтезу жанрів. Запропоновано авторську схему візуалізації акту рецепції художнього твору. Вивчено своєрідність трансформації детективних фабул та розкрито особливості оприявлення концептів минулого в художніх системах творчості Богдана Коломійчука, Андрія Кокотюхи, Євгенії Кононенко та Владислава Івченка. Описано тематичні та жанрові модуси ретродетективу в українській літературі. Ключові слова: ретродетектив, історичний детектив, шпигунський детектив, пригодницький детектив, історіософська метапроза, жанрові модифікації, жанрові дифузії, масова література, мідл-література, гінокритика, рецептивна естетика.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 035 Філологія
Бібліографічний опис
Бригадир Ярослава Олександрівна. Український ретродетектив початку ххі століття: генеза і жанрові особливості : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 українська література / Бригадир Ярослава Олександрівна. - Київ, 2017. - 22 с.
Зібрання