Модифікування та фізико-хімічні властивості Hal-, n- та s-вмісних вуглецевих волокон

Дата
2017
Автори
Вакалюк Анна Василівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертаційна робота присвячена модифікуванню поверхні вуглецевих волокон (ВВ) на основі поліакрилонітрилу та віскози Br-, Cl-, N- та S-вмісними сполуками, дослідженню їхніх фізико-хімічних властивостей та створення N-вмісних ефективних адсорбентів і S-вмісних низькотемпературних гетерогенних каталізаторів. Вдосконалено методики рідкофазного, плазмохімічного та газофазного галогенування вуглецевих матеріалів. Досліджено форми (фіз- та хемосорбованого) брому на поверхні ВВ різними методами (нелінійної оптики та ТПДМС). Адсорбційні властивості окиснених та амінованих ВВ досліджено у розведених водних розчинах щодо іонів Cu2+ та показано, що вони є ефективними адсорбентами. Досліджено каталітичну активність S-вмісних ВВ в реакції дегідратації ізопропілового спирту та отримано ефективні гетерогенні кислотно-основні каталізатори. Ключові слова: вуглецеві волокна, модифікування поверхні, плазмохімічна обробка, галогенування, амінування, сульфування, адсорбенти, гетерогенні кислотно-основні каталізатори.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 102 Хімія
Бібліографічний опис
Вакалюк А. В. Модифікування та фізико-хімічні властивості Hal-, n- та s-вмісних вуглецевих волокон : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.04 фізична хімія / Вакалюк Анна Василівна. - Київ, 2017. - 22 с.
Зібрання