Критерії багатовимірної ідентифікації соціально відторгнутих груп

Дата
2016
Автори
Локтєва Ірина Іванівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У роботі представлені результати застосування критеріїв емпіричної ідентифікації соціального відторгнення в Україні і в європейських країнах з різним рівнем соціально-економічного розвитку та відмінними моделями соціальної політики. Проведено порівняння структури проявів відторгнення. Ідентифікацію соціального відторгнення здійснено на основі підходу, запропонованого Дж. Джоель-Гісбергом і К. Вруманом, Розглянуто два підходи до визначення порогового значення соціального відторгнення, які використовуються в країнах Європейського союзу: один заснований на значеннях показників в країні, другий – у макрорегіоні або всій Європі. На результатах масштабного опитування ВПО запропоновано адаптацію підходу до вимірювання соціального відторгнення розроблений Дж. Джоель-Гісбергом і К. Вруманом. Запропоновано інструмент, розроблений із застосуванням факторіального дизайну опитування, для ідентифікації критеріїв визначення соціального відторгнення різними соціальними групами з метою вивчення узгодженості цих критеріїв з тими, які використовують вчені і державні служби.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 054 Соціологія
Бібліографічний опис
Локтєва І. І. Критерії багатовимірної ідентифікації соціально відторгнутих груп : автореф. дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.02 – методологія та методи соціологічних досліджень. / Локтєва Ірина Іванівна. - Київ, 2016. 24 с.
Зібрання