Профілактика вживання алкоголю підлітками, як напрям соціальної роботи

Дата
2021
Автори
Васянович Валентин Валентинович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
На основі аналізу результатів дослідження наукової літератури було виявлено, що вживанні алкогольних напоїв підлітками провокують афективні реакції зі злобністю й агресивністю по відношенню до оточуючих, підлітки відрізняються неадекватною поведінкою та низькою самооцінкою. Емпірично досліджено особливості алкогольної залежності у підлітків 14-16 років. Було досліджено, що у підлітків формується звичка до вживання алкогольних напоїв. Будь які спроби змінити усталений спосіб життя зустрічають різкий супротив. Вживаючи спиртне, підлітки формують певну «стабільну» систему, в якій все йде за планом. В такій системі вони почувають себе у безпеці. Це зумовлене страхом перед зовнішніми труднощами та тривожним ставленням до нових соціальних контактів. Результати проведеного емпіричного дослідження дозволили розробити профілактичну тренінгову програму зниження алкогольної залежності у підлітків як напрям соціальної роботи. Профілактична програма була спрямована на коригування характеристик підлітків, котрі проявляються у адиктивній поведінці підлітків. В основу розробки програм покладено принцип етичності, принцип комплексності, принцип особистісного підходу, принцип зворотного зв’язку. Поєднання різних форм роботи виступає оптимальним шляхом психолого-педагогічного впливу на подолання адиктивної поведінки в підлітковому віці. Розроблений профілактичний тренінг сприяв попередженню та корекції адиктивної поведінці, зниження рівня тривожності та агресії, змін щодо своїх уявлень і ставлення до себе, усвідомленню причин труднощів у спілкуванні та навчанні; формуванню адекватної самооцінки, рівня домагань та навичок емоційної і поведінкової саморегуляції. Навчилися більш спокійно реагувати на ситуацію неуспіху і контролювати власні можливості і емоції. Ключові слова : підлітки, алкогольні напої, адиктивна поведінка, поведінкова саморегуляція, алкогольна залежність.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
23 Соціальна робота , 231 Соціальна робота
Бібліографічний опис
Васянович В.В. Профілактика вживання алкоголю підлітками, як напрям соціальної роботи : кваліфікаційна робота ... магістра : 231 Соціальна робота / Васянович Валентин Валентинович. - Київ, 2021. - 101 с.