Традиційні сімейні цінності у медіа-дискурсі

Дата
2022
Автори
Білецька Олена Сергіївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
В умовах швидкого розвитку суспільства під впливом глобальних процесів, що відбуваються у світі, інститут сім’ї як основний носій важливих людських цінностей зазнає значних трансформацій. Внаслідок цього кордони традиціоналізму при вивченні сімейних цінностей розмиваються, і формується модерністський погляд на даний концепт, який змушує замислитись про необхідність збереження традиційних сімейних цінностей в сучасному суспільстві. Інформаційний вибух щодо тенденції нівелювання традиційними уявленнями про сім’ю дав поштовх до активних дискусій про важливість запровадження просвітницьких заходів для дітей, з метою посилення впливу церкви, вдосконалення сімейної політики в рамках політичних утворень тощо. Тому, актуальність даної проблематики обумовлюється стрімким зростанням інтересу до традиційності цінностей в сім’ї з боку політичних діячів і партій, релігійних установ, які, в свою чергу, намагаються активно запроваджувати заходи задля збереження традиційних сімейних цінностей, а також з боку представників феміністичного руху, що критикують традиційний підхід та намагаються надати новий погляд щодо сімейних цінностей.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 054 Соціологія
Бібліографічний опис
Білецька О. С. Традиційні сімейні цінності у медіа-дискурсі : кваліфікаційна робота : 054 Соціологія / Білецька Олена Сергіївна. - Київ, 2022. - 55 с.