«Касаційне оскарження у цивільному процесі України»

Дата
2017
Автори
Войтовський Валентин Сергійович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Проведене дослідження дало можливість вирішити важливу наукову задачу – обґрунтувати ряд наукових положень, сформулювати висновки і пропозиції, які мають теоретичне і практичне значення для вдосконалення нормативного регулювання касаційного оскарження судових рішень, правового статусу суду та учасників касаційного провадження цивільного процесу в Україні, зокрема: Визначити понятійний апарат, який розкриває сутність реалізації права касаційного оскарження, процедуру перегляду судових рішень у касаційному провадженні. Існуючи в теорії цивільного процесу підходи щодо визначення поняття, сутності та значення касаційного провадження полягають в тому, що одні автори під касаційним провадженням розуміють стадію цивільного процесу, яка передбачає перевірку законності судових рішень судами касаційної інстанції; інші зазначають, що касаційне провадження – це правозастосовчий цикл у якому здійснюється перевірка законності судових актів; треті вважають, що касаційне провадження це стадія цивільного процесу, яка врегульовує нормами цивільного процесуального права сукупність пов’язаних між собою процесуальних відносин, що виникають в суді касаційної інстанції; четверті, що касаційне провадження – це самостійна форма забезпечення однакового застосування законодавства судами першої та апеляційної інстанцій. Не спростовуючи наявні визначення касаційного провадження ми вважаємо, що всі вони позбавлені найголовнішої сутності, що такий вид провадження має бути ініційований суб’єктом права касаційного оскарження. Тож це дає можливість запропонувати наступне визначення касаційного провадження – це надзвичайний спосіб перегляду законності судових рішень судом касаційної інстанції, розпочатий суб’єктом права касаційного оскарження у порядку та строки, встановлені процесуальним законом. Ключові слова: цивільний процес, право касаційного оскарження, касаційне провадження, суб’єкти права касаційного оскарження, судові рішення, рішення суду, ухвала суду, повноваження суду касаційної інстанції, стадії, становлення інституту касації, межі розгляду справи судом.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
08 Право , 081 Право
Бібліографічний опис
Войтовський В. С. «Касаційне оскарження у цивільному процесі України» : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Войтовський Валентин Сергійович. - Київ, 2017. - 203 с.
Зібрання