Порівняльний аналіз рівня гіперзбудження дітей, які пройшли через вимушену релокацію

Дата
2022
Автори
Ярцева Надія Володимирівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У ході дослідження проаналізовані теоретичні підходи до рівня гіперзбудження як психологічної проблеми. Також, проведено огляд наявних наукових джерел на тему дослідження, виявлено відкриті питання, які потребують подальшої роботи над пошуком відповіде . Особлива увага приділена проблемі гіперзбудження саме у діте молодшого шкільного віку. Також, проблема гіперзбудження розглянена у розрізі вимушеною релокації через війну. Гіперзбудження - це термін, яки використовується для опису стану підвищеного збудження, пильності та реактивності, яки може бути спричинени різними факторами, включаючи вплив травматичних поді , таких як ві на. Діти, які пережили ві ну чи інші типи травм, можуть частіше відчувати гіперзбудження та інші проблеми з психічним здоров’ям, такі як посттравматични стресови розлад (ПТСР). Дослідження показали, що діти, які пережили війну та інші типи травм, мають підвищени ризик різноманітних негативних наслідків, включаючи проблеми з фізичним і психічним здоров’ям, затримку розвитку, соціальні та емоці ні труднощі. Ефективні заходи та підтримка можуть допомогти зменшити ці ризики та покращити результати для діте , які постраждали від ві ни та інших типів травм.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 053 Психологія
Бібліографічний опис
Ярцева Н. В. Порівняльний аналіз рівня гіперзбудження дітей, які пройшли через вимушену релокацію : дипломна робота ... магістр : 053 Психологія / Ярцева Надія Володимирівна. - Київ, 2022. - 77 с.