Споживча поведінка в умовах постіндустріальних перетворень

Дата
2022
Автори
Шумей Анна Олександрівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертацію присвячено дослідженню поведінкових аспектів ухвалення споживчих рішень та інструментів аналізу поведінки споживачів в умовах постіндустріальних перетворень. В роботі було досліджено основні науково-теоретичні підходи щодо визначення споживчої поведінки індивіда. Проаналізовано підходи, які визначають людину як раціонального суб’єкта господарювання та обмежено раціонального. Визначено, що були науково-теоретичні підходи, які розглядали індивіда в системі економічних відносин без визначення його ролі в даних відносинах та школи, які розглядали конкретно споживача. У першому випадку було розглянуто особливості поведінки споживача згідно із постулатами науково-теоретичного підходу. Дані дослідження довели, що немає єдино-правильного підходу до визначення особливостей поведінки споживача і всі вони потребують подальшого науково-теоретичного поглиблення. У рамках даної роботи було проаналізовано визначення категорії «споживання» різними науковцями та було запропоновано власне визначення на основі окреслення основних ознак, які притаманні даному процесу. Розглянуто та структуровано економічні та неекономічні чинники, які впливають на споживчу поведінку індивіда. Було розроблено концептуальну модель споживання, яка відображає даний процес, як елемент економічних відносин, який являє собою багатоетапний процес ухвалення рішення, що супроводжується впливом зовнішніх та внутрішніх, економічних та неекономічних факторів з приводу придбання блага для задоволення фізичного, духовного та інтелектуального потенціалу. В результаті дисертаційної роботи було охарактеризовано тенденції розвитку споживчої поведінки і зроблено висновки щодо факторів, від яких вона буде залежить. Ми визначили, що в даний момент поведінка зазнає постійних трансформацій, а тому науковцям потрібно безперервно оновлювати свої дослідження, а продавцям оперативно реагувати на запити сучасності, щоб розуміти подальший розвиток ринку. Ключові слова: споживча поведінка, моделі споживчої поведінки, постіндустріальні перетворення, інформаційна економіка, онлайн-торгівля, інформаційні технології, ухвалення рішень.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 051 Економіка
Бібліографічний опис
Шумей А. О. Споживча поведінка в умовах постіндустріальних перетворень : дис. ... д-ра філос. : 051 Економіка / Шумей Анна Олександрівна. - Київ, 2022. - 277 с.
Зібрання