Туристична політика Норвегії: досвід для України

Дата
2023
Автори
Шугайло Дар'я Юріївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Метою дослідження було вивчення туристичної політики Норвегії та виокремлення корисного досвіду для застосування в України. Було проаналізовано концептуальні засади дослідження туристичної політики. Зокрема, визначення сутності поняття туристичної політики, її основних цілей та функцій. Було визначено умови і фактори, а також інструменти реалізації туристичної політики. Серед інструментів реалізації туристичної політики можна виділити наступні п'ять диференційованих категорій : організаційні інструменти, нормативно-правові акти, інструменти стимулювання та просування, вдосконалення інструментів знань та інструментів комунікації. Проаналізовано методи дослідження туристичної політики. Методи дослідження туристичної політики формують собою поетапне здійснення аналізу туризму Норвегії та визначення можливостей застосування досвіду Норвегії для України. Було досліджено пріоритетність сектору туризму, міжнародну відкритість, цінову конкурентоспроможність та сталість середовища. Для виявлення сильних та слабких сторін розвитку туризму Норвегії було використано методи SWOT-аналізу та PESTEL- аналізу. Було проаналізовано національні та регіональні програми розвитку туризму в Норвегії. Ключові слова : Норвегія, туристична політикиа, подорожі, туристична галузь, зелені подорожі, туризм.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
24 Сфера обслуговування , 242 Туризм і рекреація
Бібліографічний опис
Шугайло Д. Ю. Туристична політика Норвегії: досвід для України : кваліфікаційна робота бакалавра : 242 Туризм / Шугайло Дар'я Юріївна. - Київ, 2023. - 67 с.