Становлення та соціально-економічні основи функціонування міських бюджетів Української СРР у 1920-ті рр.

Дата
2016
Автори
Антоненко Вікторія Володимирівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Вивчення соціально-економічної історії Української СРР 1920-х рр. триває вже близько століття, проте до сьогодні залишаються проблеми, недостатньо висвітлені дослідниками. Однією з них є становлення та функціонування бюджетів українських міст упродовж окресленого періоду. В українській історіографії немає спеціальних наукових праць, присвячених цій тематиці. Значно більш розробленими є інші аспекти фінансової політики радянської влади доби непу, передусім – проведення грошової реформи, формування і розвиток податкової та кредитної систем УСРР. Дослідження ж бюджетної системи та бюджетних відносин 1920-х рр. упродовж тривалого часу взагалі залишалося на манівцях історичної науки. Початок вивченню цього напрямку було покладено лише кілька років тому – з появою праць, де розкривалися базові засади організації, головним чином, державного (республіканського) бюджету УСРР. Так чи інакше проблеми фінансування різних сфер життєдіяльності українського суспільства 1920-х рр. (економіки, освіти, культури, охорони здоров’я, соціального забезпечення тощо), звісно, порушувалися в сучасних історичних дослідженнях і до цього моменту, та вкрай побіжно. Їх автори не заглиблювалися в хитросплетіння взаємодії державного та місцевих бюджетів, внутрішньої диференціації останніх, розмежування між ними доходів і видатків, що, зрештою, могло б прояснити обсяги асигнувань на задоволення тих чи інших потреб населення. Фактично до початку ХХІ ст. про особливості функціонування бюджетної системи УСРР можна було довідатися тільки з історико-економічної літератури 1920-х рр. При цьому, основна увага в ній була прикута до обговорення теоретичних і практичних аспектів становлення державного бюджету, що визнавалося пріоритетним завданням. Значно менше висвітлювалися проблеми місцевих фінансів. Безпосередньо ж міським бюджетам було присвячено не більше десятка публікацій. Цього виявилося недостатньо для належного наукового висвітлення їх еволюції впродовж 1920-х рр., комплексного та зваженого аналізу їх організаційно-правових та соціально-економічних засад функціонування. Ключові слова: міські бюджети; місцеві фінанси; Українська СРР (1920-ті рр.); Народний комісаріат фінансів УСРР (НКФ УСРР); Управління місцевих фінансів; доходи; видатки; міське господарство.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 032 Історія та археологія
Бібліографічний опис
Антоненко В. В. Становлення та соціально-економічні основи функціонування міських бюджетів Української СРР у 1920-ті рр. : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 історія України / Антоненко Вікторія Володимирівна. - Київ, 2016. - 265 с.
Зібрання