Становлення та соціально-економічні основи функціонування міських бюджетів Української СРР у 1920-ті рр.

Дата
2016
Автори
Антоненко Вікторія Володимирівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У роботі на основі аналізу нормативно-правових актів українського радянського керівництва простежено процес законодавчого виокремлення міських бюджетів із загальної бюджетної системи УСРР у 1920-ті рр. Досліджено структуру та діяльність фінансових органів, відповідальних за формування та виконання міських кошторисів, з’ясовано вплив грошової та адміністративної реформ на цей процес. Вивчено основні джерела наповнення та головні напрямки видатків українських міст у період непу. Опрацювання оперативної і звітної відомчої документації, статистичних відомостей і періодичних видань дало можливість розкрити практичні наслідки перенесення на місцеві фінанси значної частини соціально-економічних та культурно-освітніх витрат. Ключові слова: міські бюджети; місцеві фінанси; Українська СРР (1920-ті рр.); Народний комісаріат фінансів УСРР (НКФ УСРР); Управління місцевих фінансів; доходи; видатки; міське господарство.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 032 Історія та археологія
Бібліографічний опис
Антоненко В. В. Становлення та соціально-економічні основи функціонування міських бюджетів Української СРР у 1920-ті рр. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 історія України / Антоненко Вікторія Володимирівна. - Київ, 2016. - 19 с.
Зібрання