Проблеми розвитку та співвідношення галузей трудового права та трудового законодавства

Дата
2016
Автори
Бірюкова Алевтина Геннадіївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення наукової проблеми – визначення проблем розвитку та співвідношення галузей трудового права і трудового законодавства. Установлено, що трудове право як система ідей, принципових поглядів на трудові відносини між працівниками й роботодавцями склалося раніше, аніж з’явилося трудове законодавство. Ґрунтувалося трудове право на звичаях і традиціях. Ускладнення виробничих відносин змусили правлячу верхівку вдатися до більш детальної і змістовної регламентації трудових відносин шляхом видання відповідних нормативно-правових актів. Далі розвиток трудового права і трудового законодавства йшли паралельно. Проте наголошується на тому, що низка тодішніх нормативно-правових актів (особливо часів радянської влади) були далекі від правових. Адже в Конституції проголошувалось одне, а в законах і підзаконних нормативно-правових актах – зовсім інше, і на практиці застосовувалися положення саме останніх, які досить часто своїм змістом не те що не відповідали, а навіть прямо суперечили нормам Основного Закону країни. Обстоюється позиція, що за роки незалежності в Україні було виконано величезний обсяг роботи щодо розвитку національних галузей трудового права і трудового законодавства. При цьому розбудова зазначених галузей велась у такий спосіб, щоб первинне значення мало саме природне право, зокрема, природні права людини і громадянина на життя, свободу, працю, власність тощо. А законодавство, у свою чергу, закріплювало і зміцнювало ці права. Таким чином, стверджується ідея, що право виникає внаслідок об’єктивного розвитку суспільства, а не навпаки – коли права осіб породжуються, змінюються чи скасовуються виключно як результат владних велінь (рішень) правлячої верхівки (еліти) шляхом їх викладення в законі. Доведено, що наразі особливо актуальним є питання кодифікації трудового законодавства, результатом здійснення якої має стати єдиний зведений акт – Трудовий кодекс України. При цьому дуже важливо, щоб новий основний закон галузі трудового права й законодавства максимально ефективно забезпечував баланс інтересів працівників і роботодавців. Крім того, у ньому мають бути враховані всі аспекти регулювання трудових відносин, обумовлені інтеграційними процесами й участю України в різного роду міжнародних договорах. Ключові слова: трудове право, законодавство, трудове законодавство, право на працю, держава, свобода праці, правовий механізм реалізації, система, принципи, правові гарантії, правові форми, працівник, роботодавець.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
08 Право , 081 Право
Бібліографічний опис
Бірюкова А. Г. Проблеми розвитку та співвідношення галузей трудового права та трудового законодавства : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 трудове право; право соціального забезпечення / Бірюкова Алевтина Геннадіївна. - Київ, 2016. - 406 с.
Зібрання