Прокурор у кримінальному провадженні щодо неповнолітніх

Дата
2016
Автори
Кокошко Мирослава Василівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертація є першим спеціальним комплексним дослідженням теоретичних і практичних проблем процесуальної діяльності прокурора у кримінальному провадженні щодо неповнолітніх. Висвітлено питання розвитку наукової думки і законодавства щодо інституту процесуальної діяльності прокурора у кримінальному провадженні стосовно неповнолітніх. На підставі аналізу широкого кола поглядів дослідників наведено власне бачення правової природи участі прокурора у кримінальному провадженні щодо неповнолітніх. Визначено специфіку процесуальної діяльності прокурора у кримінальному провадженні щодо неповнолітніх в зарубіжних країнах. З урахуванням практики Європейського суду з прав людини встановлено перспективи подальшого розвитку механізму забезпечення прокурором прав неповнолітнього підозрюваного, обвинуваченого у кримінальному провадженні. Розглянуто особливості правової регламентації прав неповнолітнього підозрюваного, обвинуваченого у кримінальному провадженні. Визначено реалізацію прокурором повноважень з урахуванням необхідності забезпечення прав неповнолітнього підозрюваного, обвинуваченого у кримінальному провадженні. З’ясовано участь прокурора у доказуванні у кримінальному провадженні щодо неповнолітніх. Досліджено особливості реалізації повноважень прокурора у кримінальному провадженні щодо застосування примусових заходів виховного характеру. Виокремлено проблемні та дискусійні питання реалізації прокурором своїх повноважень у кримінальному провадженні щодо застосування примусових заходів виховного характеру, висвітлено відмінності такого провадження. На підставі отриманих під час дослідження результатів розроблено пропозиції з удосконалення кримінального процесуального законодавства України.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
08 Право , 081 Право
Бібліографічний опис
Кокошко М. В. Прокурор у кримінальному провадженні щодо неповнолітніх : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність / Кокошко Мирослава Василівна. - Київ, 2016. - 20 с.
Зібрання