Особливості гідрологічного і гідрохімічного режиму річок Житомирського Полісся в умовах зміни клімату

Дата
2016
Автори
Павельчук Євген Михайлович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Встановлено багаторічні особливості водного стоку з виділенням його фазово-циклічної структури. Протягом періоду надійних гідрометричних вимірювань (1950-2012 рр.) встановлено три повних цикли водності тривалістю 22, 11 і 22 роки, кожен з яких включає маловодну та багатоводну фазу різної тривалості. Розраховано статистичні параметри рядів водного стоку та уточнено багаторічні норми стоку з урахуванням фазово-циклічної структури рядів гідрологічних спостережень. Показано, що норми стоку в окремі фази, і навіть періоди, суттєво відрізняються між собою. Цей факт необхідно враховувати при виборі порівняльних періодів для водогосподарських, гідрохімічних та прогнозних гідрологічних розрахунків. Аналіз багаторічної динаміки водного стоку шляхом виділення часових трендів та їх оцінки за допомогою критерія Манна-Кенделла дозволив встановити, що статистично значимих змін водного стоку річок Житомирського Полісся протягом багаторічного періоду не виявлено. В той же час для короткотривалих циклів водності встановлені статистично значимі тренди, їх направленість залежить від порядку чергування багатоводної і маловодної фаз водності. Найкращий результат апроксимації часового ходу водності за багаторічний період отримано у випадку використання поліноміальної моделі 6 порядку, яка в однаковій мірі описує і періоди зростання (багатоводні періоди) і періоди спадання водності (маловодні періоди). Встановлено, що характер внутрішньорічної зміни водності досліджуваних річок загалом відповідає раніше виявленим регіональним закономірностям, проте відмічаються значні розбіжності у розподілі стоку за місяцями гідрологічного року у багатоводні і у маловодні роки. У багатоводні роки (наприклад у 1981 р.) стік характеризується потужною хвилею весняної повені та ще двома хвилями літніх і зимових паводків, що викликані таненням снігу та дощовими опадами на сніговий покрив. Розподіл стоку у маловодні роки невиразний – виділяється лише весняна повінь. В останні роки (маловодна фаза нового циклу водності) відбувається критичне зниження рівнів та витрат води, під час літньої межені, особливо у посушливі роки (2003 р., 2010р., 2011 р., 2015 р.), що викликає серйозне занепокоєння у спеціалістів водного господарства та населення. Ключові слова: гідрологічний режим, норма стоку, гідрохімічний режим, зміна клімату, воднобалансове моделювання.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 106 Географія
Бібліографічний опис
Павельчук Є. М. Особливості гідрологічного і гідрохімічного режиму річок Житомирського Полісся в умовах зміни клімату : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.07 гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія / Павельчук Євген Михайлович. - Київ, 2016. - 226 с.
Зібрання