Семантичний аналіз економічних новин для прогнозування розвитку економіки на основі технологій обробки великих даних

Дата
2022
Автори
Кравцов Андрій Олександрович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
В результаті дослідження було розроблено програмне забезпечення семантичного аналізу економічних новин для прогнозування розвитку економіки на основі технологій обробки великих даних. Виконані наступні завдання дослідження : проведено аналіз існуючих рішень та огляд предметної області. описана методологія семантичного аналізу тексту, передбачення часових рядів та моделі прогнозування ARIMA та SARIMA, розроблено програмне забезпечення семантичного аналізу економічних новин для прогнозування розвитку економіки на основі технологій обробки великих даних. Для розробки ПЗ була використана мова програмування Python. Були використані моделі передбачення часових рядів з екзогенними змінними ARIMA та SARIMAX. Ключові слова : семантичний аналіз, прогнозування, машинне навчання, ARIMA, SARIMA.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
12 Інформаційні технології , 121 Інженерія програмного забезпечення
Бібліографічний опис
Кравцов А. О. Семантичний аналіз економічних новин для прогнозування розвитку економіки на основі технол огій обробки великих даних : випускна кваліфікаційна магістерська робота : 121 Інженерія програмного забезпечення / Кравцов Андрій Олександрович. - Київ, 2022. - 87 с.