Енергетичний вимір національних інтересів України у сучасних міжнародних відносинах

Дата
2017
Автори
Мазурець Юрій Олександрович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертаційну роботу присвячено дослідженню концептуальних і прикладних аспектів забезпечення національних інтересів України в енергетичній сфері та з’ясуванню перспектив енергетичної взаємодії України з ЄС, США та РФ. Робота ґрунтується на узагальненні теоретичних і методологічних підходів до сутності енергетичного виміру національних інтересів України, визначенні авторської позиції щодо політико–економічного та безпеково–інформаційного чинників забезпечення національних інтересів України в енергетичній сфері, дослідженні тенденцій та практики енергетичної двосторонньої співпраці. У роботі встановлено, що стратегія зовнішньої енергетичної політики передбачає як продовження традиційних ініціатив, так й розробку інноваційних підходів до забезпечення енергетичної незалежності України; підтверджено, що лише балансування між європейськими та національними інтересами дозволить Україні сформувати незалежну стратегію енергетичного розвитку держави; визначено, що за політико–економічним чинником спостерігається активізація державної діяльності щодо трансформації сфери енергетики, тоді як за безпеково–інформаційним чинником відмічається диференціація підходів українського політикуму до розширення напрямів міжнародної взаємодії для забезпечення енергетичної незалежності держави. Ключові слова: енергетична незалежність, енергетична безпека, енергетична політика, національні інтереси, зовнішня політика, ЄС, США, РФ, Україна.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
29 Міжнародні відносини , 292 Міжнародні економічні відносини
Бібліографічний опис
Мазурець Ю. О. Енергетичний вимір національних інтересів України у сучасних міжнародних відносинах : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку / Мазурець Юрій Олександрович. - Київ, 2017. - 24 с.
Зібрання