Безпекова політика пострадянських держав Центральної Азії

Дата
2017
Автори
Волошенко Інна Олександрівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
В дисертації комплексно досліджено політику пострадянських держав Центральної Азії щодо забезпечення безпеки в регіоні у воєнно-політичній, економічній і гуманітарній сферах. Аналіз концепцій національної безпеки пострадянських центральноазіатських держав дозволив визначити транснаціональні і транскордонні, традиційні і нетрадиційні загрози для регіональної безпеки. З’ясовано, що більшість безпекових проблем у Центральній Азії беруть свій початок в часі, коли центральноазіатські республіки перебували у складі колишнього СРСР. Дослідження безпекової політики країн Центральної Азії показало, що найважливішим джерелом загроз і викликів національній безпеці виступають не зовнішні чинники, а внутрішнє становище, яке породжує внутрішні проблеми, посилює зовнішні негативні фактори й ускладнює протидію їм. Аналіз участі пострадянських країн Центральної Азії в роботі регіональних та глобальних структур безпеки дозволив визначити пріоритети країн регіону щодо забезпечення національних безпекових інтересів. Аналіз впливу проблем міждержавних кордонів та розподілу водних ресурсів в Центральній Азії на формування безпечного середовища показав, що основною тенденцією є обмежений прогрес щодо їх вирішення. Дослідження енергетичної політики країн ЦА та її вплив на безпеку в регіоні продемонструвало посилення ролі КНР в Центральній Азії. Сформульовано висновок, що попри наявність окремих елементів регіональної системи безпеки, повноцінне її функціонування в Центральній Азії видається довгостроковою перспективою з причини існування потенційної загрози зіткнення інтересів різних країн і коаліцій держав світу, що може мати негативні наслідки для регіону в цілому. Ключові слова: пострадянські держави, Центральна Азія, центральноазіатський регіон, безпекова політика, національний інтерес, виклики, загрози, міжнародні організації, інтеграційні об’єднання.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
29 Міжнародні відносини , 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
Бібліографічний опис
Волошенко І. О. Безпекова політика пострадянських держав Центральної Азії : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку / Волошенко Інна Олександрівна. - Київ, 2017. - 23 с.
Зібрання