Інформаційний аналіз та прогнозування даних онлайн-сервісів ринку нерухомості

Дата
2023
Автори
Скляров Андрій Олександрович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Мета дипломної роботи магістра – проаналізувати ринок нерухомості України та розробити модель прогнозування цін на житло за допомогою математичних методів машинного навчання. Наукова новизна полягає у визначенні важливих аспектів функціонування ринку житлової нерухомості, застосуванні алгоритмів машинного навчання для аналізу великої кількості даних про ринок нерухомості, розробці ефективної моделі машинного навчання, що допомогає виявляти складні зв'язки та тренди, що впливають на ціни. Для досліджень теоретичних аспектів житлового ринку були використані методи дедукції та індукції, аналізу та синтезу. Для аналізу та прогнозування ціни було застосовано системний та комплексний підхід, статистичні методи збору та обробки інформації. Для прогнозування було використано чотири методи – лінійна регресія, регуляризація, випадковий ліс та XGBoost. Визначено найбільш точну з них та обґрунтування результатів з економічної точки зору. Ключові слова: машинне навчання, методи, інформаційна аналітика даних, ринок нерухомості, моделювання, аналіз ринку нерухомості, прогнозування цін.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
12 Інформаційні технології , 122 Комп’ютерні науки
Бібліографічний опис
Скляров А. О. Інформаційний аналіз та прогнозування даних онлайн-сервісів ринку нерухомості : кваліфікаційна робота магістра : 122 Комп’ютерні науки / Скляров Андрій Олександрович. - Київ, 2023. - 147 с.