Інвестиційні спори в міжнародному приватному праві

Дата
2017
Автори
Голубенко Ірина Ігорівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Досліджено теоретичні аспекти та економічну сутність фінансових індикаторів. Встановлено, що фінансові індикатори – це часові ряди, що не розподілені за нормальним законом, нестаціонарні, що пов’язані між собою. Описано основні макроекономічні фактори, що здатні впливати на динаміку фінансових індикаторів. Підставою виникнення інвестиційних правовідносин є юридичний факт або їх сукупність (фактичний склад), підставою правовідносин є інвестиційний договір. Договір може розглядатися в чотирьох основних значеннях: – сукупність правових норм; – юридичний факт; – зобов’язання (правовідношення); – документ. Інвестиційні правовідносини це правовідносини, що включають дві групи відносин: – інвестиційні (основні) правовідносини (охоплюють договірні й інші цивільні правовідносини між інвесторами та іншими суб’єктами права); –додаткові правовідносини, що представлені іншими цивільними та адміністративними і фінансовими правовідносинами між інвесторами й уповноваженими органами влади. Застосування закритого списку інвестицій є новою тенденцією в двосторонніх інвестиційних договорах. Даний підхід виступає перевагою для планування розвитку інвестиційних відносин, оскільки надає більше впевненості щодо обсягу захисту. Під іноземними інвестиціями слід розуміти: речі, грошові кошти, цінні папери, майнові права та результати інтелектуальної діяльності. Інвестором виступає будь-яка фізична або юридична особа, іноземні держави, міжнародні урядові та неурядові організації; інші іноземні суб’єкти інвестиційної діяльності, які визнаються такими відповідно до законодавства України. Доцільно визначати національність юридичних осіб за міжнародними інвестиційними угодами, щодо положень тестів, які передбачають три критерії: місце конституції (створення); місце реєстрації та місцезнаходження керуючого органу чи місце контролю як самостійних або взаємодоповнюючих. Ключові слова: криза фінансових ринків, моніторинг кризових станів, моделювання фінансових індикаторів, економетричні моделі прогнозування волатильності, мультифрактальний аналіз детрендових флуктуацій.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
08 Право , 081 Право
Бібліографічний опис
Голубенко І. І. Інвестиційні спори в міжнародному приватному праві : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 цивільне право і цивільний процес / Голубенко Ірина Ігорівна. - Київ, 2017. - 249 с.
Зібрання