Географічний зміст шкільних інтегрованих курсів

Дата
2023
Автори
Кухар Ксенія Іванівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У даній дипломній роботі було проведено дослідження географічного змісту шкільних інтегрованих курсів з природничих дисциплін та розроблено урок для 5 класу на основі інтегрованого курсу «Пізнаємо природу». З метою досягнення поставленої мети були вирішені такі завдання: проаналізовано теоретичні відомості про інтегровані курси з природничих дисциплін та їх значення для навчання географії; вивчено основні принципи та методи інтегрованого навчання географії; розглянуто географічний зміст у шкільних інтегрованих курсах з природничих дисциплін; проаналізовано вітчизняний та зарубіжний досвід інтеграції у природничій освіті. У результаті дослідження був розроблений урок для 5 класу на основі інтегрованого курсу «Пізнаємо природу». Урок розрахований на застосування проблемного, проектного та дослідницького навчання. Він має на меті розвивати учнівське мислення, уміння аналізувати географічні явища та робити висновки. Розробка уроку є практичним внеском у розвиток інтегрованого навчання географії в школі.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
01 Освіта/Педагогіка , 014 Середня освіта (Географія)
Бібліографічний опис
Кухар К. І. Географічний зміст шкільних інтегрованих курсів : кваліфікаційна робота бакалавра : 014.07 – Середня освіта (Географія) / Кухар Ксенія Іванівна. - Київ, 2023. - 42 с.