Розширення табличних алгебр множинним успадкуванням

Дата
2017
Автори
Мохаммед Карам Джасім Мохаммед
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.05.03 – математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, МОН України. – Київ, 2017. Хоча семантиці SQL присвячені численні теоретичні роботи, в них не приділяється достатньо уваги об'єктно-орієнтованим розширенням мови. Однією з характеристичних особливостей об’єктних розширень є можливість одиночного успадкування таблиць. У той же час існує потреба в множинному успадкуванні таблиць. При множинному успадкуванні виникає проблема конфлікту імен колонок. Для вирішення проблеми було запропоновано застосувати спеціальний алгоритм лінеаризації відомий під назвою MRO C3. У дисертації алгоритм був модифікований для застосування до таблиць і заданий строго, з використанням псевдокоду. Формально доведена його завершуванність. Розглянуті такі важливі для лінеаризації властивості як монотонність і збереження локального порядку успадкування. Доведена монотонність алгоритму MRO C3. Алгоритм не зберігає локальний порядок успадкування, що було показано на відповідному прикладі. Проведено уточнення табличної алгебри семантичних функцій SQL. Запропоновано нові визначення для операцій внутрішнього і зовнішнього з'єднання і теоретико множинних операцій. В результаті, уточнена алгебра більш точно описує семантику ядра мови SQL і є більш зручною у використанні. Ключові слова: SQL, реляційні бази даних, табличні алгебри, семантика мов програмування, програмні алгебри, лінеаризація, успадкування таблиць.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
12 Інформаційні технології , 122 Комп’ютерні науки
Бібліографічний опис
Мохаммед К. Д. М. Розширення табличних алгебр множинним успадкуванням : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.03 математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем / Мохаммед Карам Джасім Мохаммед. - Київ, 2017. - 22 с.
Зібрання