Міжконфесійний діалог у сучасній Україні: філософсько-релігієзнавчий аналіз

Дата
2017
Автори
Калач Дмитро Михайлович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертація присвячена комплексному філософсько-релігієзнавчому аналізу міжконфесійного діалогу між представниками християнських церков. Зазначено, що в умовах розбудови громадянського суспільства діалог стає регулятором оптимізації міжконфесійних відносин. Констатовано, що міжконфесійний діалог як засіб запобігання конфліктів не гарантує розв’язання суперечностей у релігійному середовищі, однак сприяє мінімізації напруги між суб’єктами конфесійних відносин. Дисертантом запропоновано можливі способи побудови діалогу у сфері державно-церковних відносин в українському суспільстві, які сприятимуть їх стабілізації, а саме: рівність, гарантування права на власне трактування істини, світоглядних й ціннісних орієнтирів без абсолютизації їх істинності. Аргументовано, що формування сприятливого середовища для врегулювання відносин і пошук компромісу між представниками християнських конфесій та базові основи віротерпимості повинні ґрунтуватися на використанні принципів толерантності й конструктивного мирного діалогу. Можливим напрямом розв’язання релігійних протиріч визначено об’єднання християнських конфесій навколо ідеї автокефалії з поступовим нівелюванням ідеологічних розрізнень і злиттям у помісну церкву, а оптимальною формою міжконфесійних та державно-церковних відносин – партнерські, як такі, що забезпечать деполітизацію релігійної сфери. Ключові слова: конфесія, православ’я, католицизм, протестантизм, міжконфесійний діалог, державно-церковні відносини, релігійний конфлікт, примирення, порозуміння.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 031 Релігієзнавство
Бібліографічний опис
Калач Д. М. Міжконфесійний діалог у сучасній Україні : філософсько-релігієзнавчий аналіз : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 релігієзнавство / Калач Дмитро Михайлович. - Київ, 2017. - 22 с.
Зібрання