Діяльність міжнародних організацій у сфері правового регулювання трудових відносин

Дата
2015
Автори
Єделєв Роман Сергійович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
За своїм характером діяльність міжнародних організацій у сфері правового регулювання трудових відносин можна розділити на три типи: 1) співробітництво з державою та групами держав; 2) співробітництво між міжнародними організаціями; 3) діяльність всередині міжнародної організації. Ці типи діяльності є незалежними, між ними немає жодної ієрхахії, однак вони є взаємопов’язаними. Здійснення кожного типу діяльності є необхідною умовою належного функціонування кожної міжнародної організації, діяльність якої є предметом цього дослідження. Визначено чотири моделі міжнародних організацій, що безпосередньо здійснюють правове регулювання трудових відносин: 1) універсальна; 2) регіональна; 3) економічно-інтеграційна; 4) соціально-торгівельна (включення «соціальних положень» до угод про вільну торгівлю, наразі є перспективною). Першою моделлю є МОП, яка є і має залишатися єдиною універсальною міжнародною організацією з таким предметом регулювання. Доведено, що її заснування на принципі трипартизму має як суттєві плюси, так і певні ризики для держави як первинного суб’єкта міжнародного права. Нормотворча функція цієї організації, загалом завдяки саме базуванню на принципі, може слугувати прикладом для інших міжнародних організацій, однак МОП має певні проблем із просуванням своїх конвенцій.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
29 Міжнародні відносини , 293 Міжнародне право
Бібліографічний опис
Єделєв Р. С. Дiяльнicть мiжнаpодних оpганiзацiй у cфepi пpавового peгулювання тpудових вiдноcин : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 міжнародне право / Єделєв Роман Сергійович. - Київ, 2016. - 193 с.
Зібрання