Зміст соціально-педагогічної роботи з дітьми в умовах війни

Дата
2023
Автори
Сян Сіньжан
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У магістерській роботі досліджено зміст соціально-педагогічної роботи з дітьми в умовах війни. За результатами теоретичного аналізу ряду вітчизняних та зарубіжних наукових джерел нами: проаналізовано зміст соціально-педагогічної роботи з дітьми в науковій та прикладній літературі; з’ясовано особливості соціально-педагогічної роботи з дітьми в закладах освіти; визначено соціально-педагогічні практики роботи з дітьми в умовах війни; обґрунтовано та експериментально перевірено складові соціально-педагогічної роботи з дітьми початкової школи закладу загальної середньої освіти в умовах війни. Зміст соціально-педагогічної роботи з дітьми в умовах війни, за результатами анкетування нами з’ясовано: соціально-педагогічна робота з дітьми в умовах війни має свою специфіку; соціально-педагогічна робота з дітьми в умовах війни має бути диференційнована відповідно до віку дітей; є необхідність підвищення кваліфікації фахівців щодо соціально-педагогічної роботи з дітьми в умовах війни; є необхідність розробки технології соціально-педагогічної роботи з дітьми в умовах війни. У магістерській роботі проаналізовано соціально-педагогічні практики роботи з дітьми в умовах війни: соціалізуючі, правові, комунікативноорієнтовані, здоров’єзбережувальні, ігрові, навчальні, просвітницькі. Розроблено соціально-педагогічні семінари роботи з дітьми в умовах війни умовно їх можна розділити на чотири групи: інформаційно-просвітницькі; консультативно-реабілітаційні; відновлювально-дозвілеві; пошукові. Ключові слова: соціально-педагогічні практики, діти в умовах війни, соціально-педагогічна робота.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
23 Соціальна робота , 231 Соціальна робота
Бібліографічний опис
Сіньжан С. Зміст соціально-педагогічної роботи з дітьми в умовах війни : кваліфікаційна робота ... магістр : 231 Соціальна робота / Сян Сіньжан. - Київ, 2023. - 98 с.